Idag är det Världshälsodagen som i år har fokus på diabetes. Att minska ökningen och förbättra vården för de som drabbas.

“En miljon svenskar har diabetes eller är i riskzonen att drabbas. Typ 2-diabetes ökar kraftigt samtidigt som Sverige har näst högst förekomst av typ 1-diabetes i världen.

Diabetes (Diabetes Mellitus) är inte en utan flera olika sjukdomar med olika orsaker. Den gemensamma nämnaren är att sockerhalten i blodet är för hög. Vid typ 1-diabetes har kroppens egen produktion av insulin helt eller nästan helt slutat att fungera. Vid typ 2-diabetes kan kroppen fortfarande producera lite insulin, men den mängd som produceras räcker inte för kroppens behov.” – Diabetesfonden

All form av rörelse är bra för att hjälpa kroppen ta hand om blodsockret. Hatha Yoga är särskilt bra då den kombinerar fysisk och mental träning. Människokroppen är designad att reagera på stress med “fly eller fäkta” och tenderar att höja blodsockret. T.ex. yoga och massage som frigör endorfiner, sänker puls och blodtryck hjälper därför en person med diabetes att lättare hantera sjukdomen.

Även kosten spelar stor roll för att förebygga och även minska på följdsjukdomar för de som har diabetes. Generellt gäller det att ha koll på kolhydraterna. Att minska på socker och andra snabba kolhydrater gör att blodsockerkurvan planar ut mer och mer.

Kontakta mig om du vill veta mer eller har frågor!

Läs gärna mer om dagen här (på engelska)

//Elisabeth