bvm_bild_1

Genom att erbjuda din personal regelbunden massage minskar du dina kostnader och ökar effektiviteten för företaget! I och med att personalen håller sig friskare är de mer positiva och effektivare på jobbet. Du slipper betala sjuklön och hitta ersättare när personalen annars hade sjukskrivit sig pga exempelvis ryggsmärtor.

Läs mer om Företagsmassage.